Βιομηχανικό κτίριο - ΒΙ.ΠΕ. Πατρών

Μελέτες που εκπόνησε η ομάδα μας

Z

Τοπογραφικό διάγραμμα

Z

Αρχιτεκτονική μελέτη

Z

Στατική μελέτη

Z

Μηχανολογικές μελέτες

Αρχείο έργων

Επιλογή έργου

error: Content is protected !!