Εμπορικό κτίριο Alex Pack - Ιωάννινα

Μελέτες που εκπόνησε η ομάδα μας

V

Τοπογραφικό διάγραμμα

Z

Αρχιτεκτονική μελέτη

V

Στατική μελέτη

V

Μηχανολογικές μελέτες

Αρχείο έργων

Επιλογή έργου

error: Content is protected !!